I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

SSP Nr 11 - rekrutacja uzupełniająca

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W BIAŁYMSTOKU 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS STARSZYCH

 1. Procedura rekrutacji uzupełniającej do SSP nr 11:
 • składanie dokumentów w sekretariacie szkoły,
 • dokonanie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną przelewem, na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Nr konta zostanie podany, po złożeniu dokumentów),
 • umówienie terminu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacje o wynikach można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 694 455 014.
 1. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do SSP nr 11:
 • opinia wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w klasie,
 • podanie rodziców o przyjęcie ucznia (pobrane ze strony:  slosto.pl lub poniżej),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
 • wykaz ocen (ocena opisowa) z półrocza klasy aktualnej,
 • zeszyty i ćwiczenia z języka polskiego i matematyki.

    3.  Rodzice uczniów przyjętych do SSP nr 11, po wpłaceniu przelewem wpisowego w podanym terminie na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, podpisują umowę o kształcenie dziecka.

W przypadku braku, w dostarczonej dokumentacji, istotnych informacji dotyczących zdrowia i zachowania dziecka, ważnych z punktu widzenia edukacji i dobra ucznia, Szkoła zastrzega sobie prawo do niepodpisania lub rozwiązania umowy z  Rodzicem/Opiekunem prawnym.

Powrót na początek strony