I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Zajęcia laboratoryjne z chemii analitycznej

Klasy II SLO wzięły udział w zajęciach chemii analitycznej na wydziale chemii UwB - 6 luty 2024r.

Zajęcia laboratoryjne z chemii analitycznej
6.02.2024 klasy drugie naszego Liceum objęte patronatem Wydziału Biologii UwB wzięły udział w 7-godzinnych zajęciach laboratoryjnych poświęconych chemii analitycznej, które poprowadził dr hab. Adam Cudowski. W ramach zajęć Uczniowie zgłębili wiedzę z zakresu wykrywania kationów, czy też wytrącania osadów w postaci wodorotlenków oraz ich roztwarzania. Podczas zajęć Uczniowie samodzielnie przeprowadzali także reakcje redoks z wykorzystaniem związków chromu i manganu. Zajęcia prowadzone na Wydziale Biologii UwB w ramach współpracy z naszym Liceum mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy praktycznej Uczniów, która będzie przydatna podczas egzaminu maturalnego z chemii.
IMG-20240206-WA0002.jpg
Powrót na początek strony