TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

10.01 2017r

Z e b r a n i e  R o d z i c ó w

odbędzie się

19.01.2017 r.(czwartek)

Gimnazjum klasy I-III godz. 16.30 Spotkanie z Wychowawcami.

Liceum klasy I-III godz. 17.00 Spotkanie z opiekunami roku.

……………………………………………………………………………
Spotkanie wszystkich Rodziców uczniów klas IIIA; IIIB LO o godz. 17.15
(w sprawie Matury i zakończenia roku)

 

10.01 2017r

 w Rankingu Perspektyw 2017

nasze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

ul. Fabryczna 10

 zajęło 54 miejsce na 500 najlepszych

liceów w Polsce

………………………………..

 w Białymstoku

2 miejsce

………………………………..

 w województwie podlaskim

2 miejsce

………………………………

 W rankingu maturalnym

1 miejsce w Białymstoku