TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Aktualności

26.05 2020r

26.05 2020r

Drodzy ósmoklasiści i maturzyści!

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

lub

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1632:2020-05-15-10-59-20