TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Informacja o szkole- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku została utworzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”  w Białymstoku, ul. Fabryczna 10.
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2013 r. – jest szkołą non – profit, realizuje teorię partnerstwa edukacyjnego.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Zasady funkcjonowania uczniów, rodziców i nauczycieli oparte są na koncepcji „przezroczystej szkoły”. Realizujemy telefoniczno-komputerowy system komunikacji na drodze szkoła – dom. Wspieramy rodziców w spełnianiu ich obowiązków wobec dziecka, wychodzimy poza mury  szkoły korzystając w procesie edukacji z różnorodnych mediów i technik komunikacyjnych. Oferujemy edukację stanowiącą wyraz rozumienia współczesnych uwarunkowań i potrzeb społecznych. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego i rodziny.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA 

Głównym celem nauczania jest:

 • wszechstronny rozwój ucznia;
 • stworzenie warunków do zgłębiania wiedzy w sposób ciekawy i przystępny, łączenie poznanych wiadomości z praktycznym działaniem;
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia;
 • zachowanie właściwej proporcji pomiędzy przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i WYCHOWANIEM;
 • umożliwienie uczniom zorientowania się w ich zainteresowaniach i predyspozycjach do dalszej nauki.

Szczegółowe cele i zadania określone są w Statucie Szkoły.
Szkoła realizuje autorski Program Wychowawczy, w którym za wiodące zostały uznane następujące wartości: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, wolność, odwaga.

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA SZKOLNE

 • edukacja wczesnoszkolna w tym: edukacja plastyczna, muzyczna,
 • zajęcia komputerowe w klasach I-III; informatyka w klasach IV-VIII,
 • język angielski – 3 godziny tygodniowo,
 • szachy,
 • Trening Umiejętności Komunikacyjnych (TUK) w klasach I-V
 • w-f w tym taniec towarzyski

INNE ZAJĘCIA,  UCZESTNICTWO W KULTURZE

 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów (pieczenie ciast, pączków, robienie deserów itp.)
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjno-integracyjnych (integracja i uczestnictwo uczniów szkoły podstawowej w szkolnych imprezach wraz z kolegami z liceum)
 • wycieczki krajoznawczo-edukacyjne
 • wyjścia do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz kina Helios, Forum
 • uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych kraju i regionu (zwiedzanie galerii sztuki, prestiżowych wystaw, spotkaniach autorskich)
 • zajęcia dydaktyczne w muzeach, obiektach wystawienniczych, białostockich uczelniach
 • warsztaty w Galeria im. Sleńdzińskich, w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych adresowanych do uczniów klas I-III, IV-VIII

KADRA PEDAGOGICZNA

 • stała o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym – profesjonalna w swoich dziedzinach
 • zapewnia życzliwą opiekę merytoryczną i wychowawczą
 • otwarta na współpracę z rodzicami

BEZPIECZEŃSTWO

 • 16 -18 osobowe zespoły klasowe
 • brak anonimowości
 • poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów
 • dobre relacje interpersonalne
 • stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

BAZA SZKOŁY

 • stabilna baza lokalowa
 • biblioteka, pracownia multimedialna,
 • zapewniona sala gimnastyczna, sala lustrzana do tańca towarzyskiego

Jeżeli  chciałbyś uczyć się w przyjaznej atmosferze, czuć się bezpiecznie, być docenionym i zauważonym – masz wyjątkową okazję zrobić to już w tym roku – w kameralnych warunkach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11  w Białymstoku.

Rekrutacja na rok szkolony 2023/2024

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy I   18.02.2023 r. (sobota 1000 – 1300 )

 Dokumenty rekrutacyjne do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku:
– podanie rodziców o przyjęcie ucznia do szkoły:
plik do pobrania klasy 1-3plik do pobrania klasy 4-8
– opinia wychowawcy z klasy „0”
Rekrutacja do pozostałych klas w miarę wolnych miejsc.

Kontakt:
klasy: I-V
e-mail: ssp11@slosto.biaman.pl
tel. kom.:  694 455 014

klasy: VI-VIII:
e-mail: 1slo@slosto.biaman.pl
tel.:  85 6754900
tel. kom.: 513 153 913
www.slosto.pl
Facebook Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku