TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku > Dokumenty > Regulaminy
Nagrody społecznika

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Regulamin „Nagrody Społecznika”

przyznawanej przez Samorząd Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

 

 

Nagroda może być przyznana jeden raz w roku w czerwcu.

Fundatorami nagrody jest samorząd SLO STO i SG nr 8 STO oraz Zarząd SKT nr 91 STO w Białymstoku.

Zwycięzca otrzymuje dyplom i nagrodę niespodziankę (np. torebkę cukierków) od samorządu oraz nagrodę ufundowaną przez Zarząd SKT nr 91 STO.

Kandydatów do nagrody zgłaszają uczniowie SLO i SG8 STO w Białymstoku  w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia każdego roku do pani pedagog lub prezydenta szkoły w formie pisemnej uzasadniającej wybór danego kandydata.

W uzasadnieniu należy podkreślić charytatywną działalność kandydata na rzecz innych osób. W szczególności brane pod uwagę będą:

 

1.     organizacja i udział w zbiórkach pieniędzy lub przedmiotów na cele społeczne – 15 punktów

2.     pomoc w hospicjach, domach opieki społecznej, przedszkolach, domach dziecka itp. – 20 punktów

3.     działania proekologiczne – 10 punktów

4.     nieodpłatna pomoc innym w nauce – 10 punktów

5.     działalność społeczna w szkole:

– w ramach istniejącego systemu – 3 punkty

– inicjatywy własne – 7 punktów

6.     działania na rzecz zwierząt – 10 punktów

7.     udział w akcjach propagujących idee prospołeczne – 15 punktów

8.     postawa etyczna w życiu codziennym – 10 punktów

 

 

Kapituła nagrody składa się z 5 osób i stanowią ją: dwóch przedstawicieli SLO, dwóch przedstawicieli SG nr 8 oraz prezydent szkoły. Kapituła podejmuje decyzję w sprawie wyboru społecznika roku i przedstawia ją Zarządowi do końca maja danego roku.

 

Nagrodę zatwierdza Zarząd SKT nr 91 STO po spotkaniu z przedstawicielami Kapituły.

  

Projekt Regulaminu zatwierdzono na zebraniu Samorządu dn. 7.11.2005r.