TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO w Białymstoku
Szkoły STO

Samodzielne Koło Terenowe nr 91  Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest organizacją pożytku publicznego (numer KRS – 0000034615).

Zgodnie z ustawą  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, SKT nr 91 STO może przyjmować wpłaty w wysokości 1% podatku dochodowego od osób składających roczne zeznanie podatkowe PIT- 36 lub PIT- 37.

 

Aby dokonać wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

1. Obliczyć należny podatek za dany rok – obliczenia takiego dokonujecie Państwo wypełniając PIT-36, lub PIT-37.
Uwaga: istotna jest kwota podatku po wszystkich odliczeniach.

2. Od kwoty należnego podatku odliczyć 1%.

Uwaga: od stycznia 2008r. zgodnie z nowymi przepisami,    w rozliczeniu podatkowym za kolejne lata – urząd skarbowy przejmie na siebie obowiązek przekazywania 1%podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik będzie musiał jedynie podać w odpowiedniej rubryce w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym nazwę wybranej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

„Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO,  ul. Fabryczna 10, 15-483 Białystok                     KRS 0000034615”
3. Kwota darowizny obniża podatek i jest  w całości refundowana.

Sprawozdania finansowe:


2004 – 2010


2004 – skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2004.doc

2005-2006 skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2005.doc

2006- skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2006.doc

2007- SKT nr 91 STO.doc
sprawozdanie merytoryczne 2007.doc

2008 – skt nr 91 sto.rtf
sprawozdanie merytoryczne 2008.doc

SKT STO 91 sprawozdanie meryt.2009.doc
rachunek wyników 2009-2010.xls
2009-2010 – SKT nr 91 STO bilans.rtf


 2010 – 2014


2010-2011 – SKT nr 91 STO bilans
rachunek wyników 2010-2011
sprawozdanie merytoryczne 2010-2011

2011-2012 sprawozdanie finansowe
2011-2012 – rachunek wyników
2011-2012 sprawozdanie merytorczne

bilans i informacja dodatkowa 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf
rachunek wyników 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf
sprawozdanie_merytoryczne 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf

sprawozdanie finansowe 2013-2014.docx
rachunek wyników 2013-2014.xls
Sprawozdanie merytoryczne 2013-2014.docx


2014


Bilans z 2014 r.

Informacje ogólne za 2014 r.

Informacje uzupełniające bilans za 2014 r. 

Rachunek zysków i strat za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.


2015


 Bilans z 2015 r.

Informacje ogólne za 2015 r.

 Informacje uzupełniające bilans za 2015 r.

Rachunek zysków i strat za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Wykaz zdarzeń sfinansowanych z 1% na opp


2016-2017


Bilans z 2016-2017

Informacje ogólne za 2016-2017

Rachunek zysków i strat za 2016-2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2016-2017

Informacje uzupełniające bilans za 2016-2017


2017-2018


Bilans z 2017-2018

Informacja dodatkowa za 2017-2018

Rachunek zysków i strat za 2017-2018

Sprawozdanie merytoryczne za 2017-2018

Wprowadzenie do sprawozdania za 2017-2018


2018-2019


Bilans z 2018-2019

Informacja dodatkowa za 2018-2019

Rachunek zysków i strat za 2018-2019

Sprawozdanie merytoryczne za 2018-2019

Wprowadzenie do sprawozdania za 2018-2019


2019-2020


Bilans z 2019-2020

Informacja dodatkowa za 2019-2020

Rachunek zysków i strat za 2019-2020

Sprawozdanie merytoryczne za 2019-2020

Wprowadzenie do sprawozdania za 2019-2020


2020-2021


Bilans z 2020-2021

Informacja dodatkowa za 2020-2021

Rachunek zysków i strat za 2020-2021

Sprawozdanie merytoryczne za 2020-2021

Wprowadzenie do sprawozdania za 2020-2021


2021-2022


Bilans za 2021-2022

Informacja dodatkowa za 2021-2022

Rachunek zysków i strat za 2021-2022

Sprawozdanie merytoryczne za 2021-2022

Wprowadzenie do sprawozdania za 2021-2022


Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat 1% na organizację pożytku publicznego –SKT nr 91 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10
oraz inne działania podejmowane przez jednostkę jako działalność nieodpłatna

Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat z 1% na opp i inne działania

Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat z 1% na opp i inne działania w roku 2021-2022