TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Poliglota 2012Lista laureatów Wojewódzkiego Konkursu „Poliglota 2012”

III miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko-francuskiej- Joanna Walentynowicz
Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku
III miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko- niemieckiej Eliza Rebeka  Siemaszko, Gimnazjum nr 32 w Białymstoku
I I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko-francuskiej- Gabriela Naumnik,Społeczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku
II miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko- niemieckiej Magdalena Karpiuk,
Publiczne Gimnazjum nr 2
I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko-francuskiej Katarzyna Gulko, Gimnazjum nr 7 w Białymstoku
I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2012″  w kategorii angielsko- niemieckiej Ewa Mudrewicz, Gimnazjum nr 32 w Białymstoku


 


 

Lista finalistów Wojewódzkiego Konkursu „Poliglota 2012” Kategoria angielsko-francuska

1.       Karolina Prusiel- Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

2.       Urszula Adamska – Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

3.       Gabriela Zawojska– Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

4.       Olga Awramiuk- Zespół Szkół nr 3, ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok

5.       Urszula Sadowska- Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

6.       Sara Abouhilal – Społeczne Gimnazjum nr 8

7.       Piotr Czajkowski – Społeczne Gimnazjum nr 8

8.       Aleksandra Czołpińska- Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku
Kategoria angielsko-niemiecka

1.Angelika Giczewska- ZSO nr 10 im. Bł. Ks. M. Sopoćki w Białymstoku

2.Łukasz Bołbot- Publiczne Gimnazjum nr 18

3.Agata Bartoszuk- Publiczne Gimnazjum Nr 17

4.Gabriela Niklinska- Społeczne Gimnazjum nr 8

5.Mateusz Saniewski- Zespół Szkół nr 3

6. Paulina Grzybowska- Publiczne Gimnazjum Nr 17

7. Bartosz Pogorzelski- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku

8.  Maksymilian Michalski- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Boćkach

9. Aleksandra Panek- Zespół Szkół nr 3,Białystok

10. Ewa Staniszewska- Zespole Szkół nr 6 w Białymstoku

11. Marta Silkiewicz- Zespół Szkół Sportowych nr 1

12. Paulina Mieleszko- Zespół Szkół Sportowych nr 1

13. Julia  Szydlik– Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

14. Dominik Korzątkowski- Publiczne Gimnazjum Nr 17

15. Magdalena Łozdowska- Publiczne Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 6 w Białymstoku

16. Anna Domian- Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

 

 

Wyniki półfinału Konkursu -POLIGLOTA 2012

 

REGULAMIN

KONKURSU JĘZYKOWEGO
DLA GIMNAZJALISTÓW
« POLIGLOTA 2012 »

 1. ORGANIZATOR :

Głównym organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum nr 8 STO i Społeczne Liceum  STO w Białymstoku we współpracy z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE,  Społecznym Kołem Terenowym nr 91 STO,  Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Ośrodkiem Alliance Francaise w Białymstoku i Ambasadą Francji w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

Językami konkursu są: język angielski, francuski i niemiecki.

 1. CEL:

   CELEM KONKURSU JEST :

 • rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych,
 • zwiększenie motywacji do uczenia się przynajmniej dwóch języków obcych,
 • propagowanie znajomości oficjalnych języków Unii Europejskiej,
 • rozwijanie umiejętności translacyjnych w obrębie dwóch języków obcych,
 • pogłębienie wiedzy o krajach trzech głównych obszarów językowych,
 • integracja uczniów różnych szkół województwa podlaskiego interesujących się językami obcymi.

Zakres wymagań konkursu obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny dwóch wybranych języków obcych, posługują się bogatym słownictwem, wyróżniają się umiejętnością wypowiadania się na tematy z życia codziennego (wyrażanie opinii, relacjonowanie zdarzeń), poprawną wymową, a także posiadają rozległą wiedzę o krajach dwóch wybranych obszarów językowych.

 1. STRUKTURA KONKURSU:

   Konkurs odbywa się w 3 etapach:

Etap 1: ELIMINACJE SZKOLNE

Termin:  17 lutego 2012r.

Uczestnicy konkursu wybierają dwa spośród trzech proponowanych języków obcych (angielski- obowiązkowo, niemiecki lub francuski- do wyboru). Etap szkolny w formie testu pisemnego z obu języków organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w oparciu o pomocnicze materiały konkursowe przesłane do szkół.

  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przesyłać do 12 lutego 2012r. na adres tyburczy@mp.pl , w odpowiedzi prześlemy testy konkursowe.
  • do etapu międzyszkolnego można zakwalifikować tylko 3 najlepszych uczniów – szkolnych poliglotów. 
  • Zgłoszenia uczniów do etapu międzyszkolnego dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel na podstawie decyzji szkolnej komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do

do 29 lutego 2012r. Kompletne zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs Językowy POLIGLOTA dla gimnazjalistów” należy kierować na adres mailowy: tyburczy@mp.pl

  • Zgłoszenia należy przesłać według wzoru z Załącznika nr 1 

     Etap 2: ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

  Termin : 17 marca 2012 (sobota) godz. 9.00

     Miejsce : Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Etap międzyszkolny konkursu odbywa się w formie testu pisemnego, opracowanego przez komisję konkursową. 

Uczestnicy konkursu rozwiązują test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości gramatyczno – leksykalne i realioznawcze z dwóch języków obcych osobno oraz zadania łączące wybrane języki (w tym ćwiczenia asocjacyjne, translacyjne, krótkie wypowiedzi pisemne).

     Czas trwania eliminacji międzyszkolnych –  90 minut.

Do finału konkursu kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych punktów. Przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej weryfikuje prace konkursowe i ustala listę uczestników etapu finałowego. Informację o wynikach etapu międzyszkolnego przesyła pocztą elektroniczną do zainteresowanych szkół przewodniczący komisji międzyszkolnej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia eliminacji. Jednocześnie, przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej przesyła do szkół macierzystych zakwalifikowanych uczniów informacje o punktowanych zadaniach, które należy wykonać na etap finałowy.

  Etap 3:   FINAŁ

  Termin :  2 kwietnia 2012r. (poniedziałek) godz. 9.00

  Miejsce :  Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Finał konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej podzielonej na dwa etapy:

 1. test w formie  pisemnej i dyktando
 2. prezentacja wcześniej przygotowanych zadań finałowych (2 prezentacje multimedialne komentowane w języku angielskim i niemieckim lub francuskim, zgodnie z załączoną listą lub dowolnie wybrane przez finalistę)

Wyniki etapu finałowego zostaną podane w dniu zakończenia konkursu.

Nagrodami głównym są semestralne kursy językowe w białostockich szkołach językowych

  ( Alliance Francaise, Empik School, London Academy School, World for Sale). W przypadku, gdy laureatem konkursu zostanie osoba spoza Białegostoku otrzyma ona równoważną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Społeczne Koło Terenowe nr 91 STO. Każdy z uczestników otrzyma dyplomy uczestnictwa.

Nauczyciele otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

WAŻNE TERMINY

Mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na adres tyburczy@mp.pl  do 12 lutego 2012r.
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 17 lutego 2012r.
Nadesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) z dopiskiem: „KONKURS JĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW” na adres elektroniczny tyburczy@mp.pl 

lub drogą pocztową na adres: Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

do 29 lutego 2012r.
     Etap międzyszkolny odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00. 17 marca 2012(sobota) godz. 9.00
Poinformowanie pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału. do 25 lutego 2012r.
     Etap finałowy odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00 2 kwietnia 2012r.

 1. LICZBA UCZESTNIKÓW

Szkoła gimnazjalna może zgłosić do eliminacji międzyszkolnych maksymalnie 3 uczniów.

 1. UWAGI

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konkursu, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu na konkurs i podczas jego trwania spoczywa na opiekunach zespołów ze szkół macierzystych.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !

D O    Z O B A C Z E N I A  !

Kontakt:

Halina Czyżewska hala.czyzewska@wp.pl

Ewa Tyburczy tyburczy@mp.pl

Agata Ratkiewicz marmat3@o2.pl

Diana Truchanowicz tanaid@wp.pl

Beata Łodyga beataljn@gmail.com 


 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W ELIMINACJACH MIĘDZYSZKOLNYCH

II EDYCJI KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

« POLIGLOTA  2012»

Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji międzyszkolnych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać

a) listownie na adres komisji międzyszkolnej :

     – Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

     lub

b) mailowo na adres tyburczy@mp.pl

najpóźniej do 12 lutego 2012r. z dopiskiem: „KONKURS JĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW”.

L.p. Imię  i nazwisko ucznia, klasa Nazwa szkoły, mail Drugi

język

Nauczyciele prowadzący

(imię  i nazwisko)

Mail, nr telefonu