TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Poliglota 2011

WYNIKI  FINAŁU  POLIGLOTY 2011.

III miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko-francuskiej- Kowalska Małgorzata i Świaniewicz Aneta, Społeczne Gimnazjum nr 8 STO
III miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko- niemieckiej Maria Polaszek, Gimnazjum nr 32
I I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko-francuskiej- Natalia Murawska, Społeczne Gimnazjum nr 4
II miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko- niemieckiej Ewa Mudrewicz, Gimnazjum nr 32 w Białymstoku
I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko-francuskiej Katarzyna Gulko, Gimnazjum nr 7 w Białymstoku
I miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″  w kategorii angielsko- niemieckiej Zuzanna Hościłowicz ze Społecznego Gimnazjum nr 8 STO

Tematy do części ustnej III etapu konkursu Poliglota. 

Wyniki Konkursu POLIGLOTA 2011

do finału przechodzą uczniowie  którzy otrzymali  minimum 70%

 

L.p Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Nazwa szkoły Mail Drugi język  Nauczyciele prowadzący
1. Gulko Katarzyna II 89% Publiczne Gimnazjum nr 7 j. francuski Monika Siwicka, Jolanta Kulesza, Beata Jankowska-Kulesza,
2. Mudrewicz Ewa 85,50% Publicznym Gimnazjum nr 32 w Białymstoku j. niemiecki Maria Tupalska
3. Hościłowicz Zuzanna IIIA 85% Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku j. niemiecki Diana Truchanowicz, Beata Łodyga
4. Murawska Natalia III 82% Społeczne Gimnazjum nr 4 zssto@gazeta.pl j. francuski Hanna Szumowska, Joanna Fiedorczyk
5. Legun Kamila Kaja 81% Społeczne Gimnazjum nr 3 j. niemiecki Bogumiła Klimowicz, Katarzyna Dobrenko
6. Świaniewicz Aneta IA 79% Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku j. francuski Diana Truchanowicz, Halina Czyżewska
7. Białasz Mariusz II 78% Publiczne Gimnazjum nr 18 kontaktpg18@wp.pl j. niemiecki Regina Siemiończyk, Elżbieta Bołbot (j. ang), Adam Łapiński (j. niem)
8. Legun Jakub 77,50% Społeczne Gimnazjum nr 3 j. niemiecki Anna Dołżyńska, Katarzyna Dobrenko
9. Polaszek Maria 77,50% Publicznym Gimnazjum nr 32 w Białymstoku j. niemiecki Maria Tupalska
10. Kowalska Małgorzata IIIB 75% Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku j. francuski Diana Truchanowicz, Halina Czyżewska
11. Łukaszewicz Kornelia III 75% Społeczne Gimnazjum nr 4 zssto@gazeta.pl j. francuski Hanna Szumowska, Joanna Fiedorczyk
12. Bołbot Łukasz II 72% Publiczne Gimnazjum nr 18 kontaktpg18@wp.pl j. niemiecki Regina Siemiończyk, Elżbieta Bołbot (j. ang), Adam Łapiński (j. niem)
13. Czajkowski Piotr IIA 71% Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku j. francuski Diana Truchanowicz, Ewa Tyburczy
14. Walentynowicz Joanna II 70% Społeczne Gimnazjum nr 4 zssto@gazeta.pl j. francuski Hanna Szumowska, Joanna Fiedorczyk,
15.  Awramiuk Olga IIB 68,50% Zespół Szkół nr 3 w Białymstoku (PG nr 1) pgnr1bialystok@go2.pl j. francuski Małgorzata Martyniak (j.ang.), Karolina Kozłowska (j. fran.)
16. Konopka Julia II 67% Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Klo.bialystok@wp.pl  j. francuski Magda Turowska
17. Silkiewicz Marta I 64% ZSS nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku j. niemiecki Natalia Wróblewska,
18. Jabłońska Patrycja III 61,50% Publiczne Gimnazjum nr 18 kontaktpg18@wp.pl j. niemiecki Regina Siemiończyk, (j. ang),  Iwona Jurczuk (j. niem)
19. Topolewicz Karolina IIA 61% Zespół Szkół nr 3 w Białymstoku (PG nr 1) pgnr1bialystok@go2.pl j. niemiecki Beata Kozłowska, Marta Zińczuk (j. niem)
20. Bojczuk Claudia IIIA 60,50% Zespół Szkół nr 3 w Białymstoku (PG nr 1) pgnr1bialystok@go2.pl j. francuski Małgorzata Martyniak (j.ang.); Karolina Kozłowska (j. fran.)
21. Siereda Natalia III 60,50% ZSS nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku j. niemiecki Renata Kalinowska,
22. Maliszewska Katarzyna II 57,50% ZSS nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku j. niemiecki Renata Kalinowska,
23. Cybulski Bartosz I 57% Publiczne Gimnazjum nr 7 j. niemiecki Jolanta Cimochowska, Krzysztof Zwierzyński, Beata Jankowska-Kulesza,
24. Ramz Katarzyna III 57% Katolickie Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Klo.bialystok@wp.pl  j. francuski Magda Turowska,
25. Maleszewska Kinga IIIA 54,50% Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku sekretariat9@poczta.onet.pl  j. francuski Elżbieta Lutyńska ; Julita Proniewska,
26. Gazeau Sonia II 52% Publiczne Gimnazjum nr 7 j. francuski Monika Siwicka, Jolanta Kulesza, Beata Jankowska-Kulesza
27. Jabłońska Magdalena IIIA 52% Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku sekretariat9@poczta.onet.pl  j. francuski Elżbieta Lutyńska ; Julita Proniewska
28. Gołaszewska Agnieszka IIIA 50,50% Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku sekretariat9@poczta.onet.pl  j. francuski Elżbieta Lutyńska; Julita Proniewska

 

 

REGULAMIN

 

KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW 

« POLIGLOTA 2011 »

 1. ORGANIZATOR :

Głównym organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum nr 8 STO i Społeczne Liceum  STO w Białymstoku we współpracy z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE,  Społecznym Kołem Terenowym nr 91 STO,  Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Ośrodkiem Alliance Francaise w Białymstoku i Ambasadą Francji w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

Językami konkursu są: język angielski, francuski i niemiecki.

 1. CEL:

 

   CELEM KONKURSU JEST :

 • rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych,
 • zwiększenie motywacji do uczenia się przynajmniej dwóch języków obcych,
 • propagowanie znajomości oficjalnych języków Unii Europejskiej,
 • rozwijanie umiejętności translacyjnych w obrębie dwóch języków obcych,
 • pogłębienie wiedzy o krajach trzech głównych obszarów językowych,
 • integracja uczniów różnych szkół województwa podlaskiego interesujących się językami obcymi.

Zakres wymagań konkursu obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny dwóch wybranych języków obcych, posługują się bogatym słownictwem, wyróżniają się umiejętnością wypowiadania się na tematy z życia codziennego (wyrażanie opinii, relacjonowanie zdarzeń), poprawną wymową, a także posiadają rozległą wiedzę o krajach dwóch wybranych obszarów językowych.

 1. STRUKTURA KONKURSU:

 

   Konkurs odbywa się w 3 etapach:

Etap 1: ELIMINACJE SZKOLNE

Termin:  24 listopad 2010r.

  • Uczestnicy konkursu wybierają dwa spośród trzech proponowanych języków obcych (angielski- obowiązkowo, niemiecki lub francuski- do wyboru). Etap szkolny w formie testu pisemnego z obu języków organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w oparciu o pomocnicze materiały konkursowe przesłane do szkół.
  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przesyłać do 15 listopada 2010r. na adres tyburczy@mp.pl , w odpowiedzi prześlemy testy konkursowe.
  • do etapu międzyszkolnego można zakwalifikować tylko 3 najlepszych uczniów – szkolnych poliglotów. 
  • Zgłoszenia uczniów do etapu międzyszkolnego dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel na podstawie decyzji szkolnej komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2010r. Kompletne zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs Językowy POLIGLOTA dla gimnazjalistów” należy kierować na adres mailowy: tyburczy@mp.pl
  • Zgłoszenia należy przesłać według wzoru z Załącznika nr 1 

     Etap 2: ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

     Termin :  19 marzec 2011 (sobota) godz. 9.00  

     Miejsce : Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Etap międzyszkolny konkursu odbywa się w formie testu pisemnego, opracowanego przez komisję konkursową. 

Uczestnicy konkursu rozwiązują test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości gramatyczno – leksykalne i realioznawcze z dwóch języków obcych osobno oraz zadania łączące wybrane języki (w tym ćwiczenia asocjacyjne, translacyjne, krótkie wypowiedzi pisemne).

     Czas trwania eliminacji międzyszkolnych –  90 minut.

Do finału konkursu kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych punktów. Przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej weryfikuje prace konkursowe i ustala listę uczestników etapu finałowego. Informację o wynikach etapu międzyszkolnego przesyła pocztą elektroniczną do zainteresowanych szkół przewodniczący komisji międzyszkolnej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia eliminacji. Jednocześnie, przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej przesyła do szkół macierzystych zakwalifikowanych uczniów informacje o punktowanych zadaniach, które należy wykonać na etap finałowy.

  Etap 3:   FINAŁ

  Termin :  29 kwiecień 2011 (piątek) godz. 9.00

  Miejsce :  Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Finał konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej podzielonej na dwa etapy:

 1. test w formie  pisemnej i dyktando
 2. prezentacja wcześniej przygotowanych zadań finałowych (2 prezentacje multimedialne komentowane w języku angielskim i niemieckim lub francuskim, zgodnie z załączoną listą lub dowolnie wybrane przez finalistę)

Wyniki etapu finałowego zostaną podane w dniu zakończenia konkursu.

Nagrodami głównym są semestralne kursy językowe w białostockich szkołach językowych

  ( Alliance Francaise, Empik School, London Academy School, World for Sale). W przypadku, gdy laureatem konkursu zostanie osoba spoza Białegostoku otrzyma ona równoważną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Społeczne Koło Terenowe nr 91 STO. Każdy z uczestników otrzyma dyplomy uczestnictwa.

Nauczyciele otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

WAŻNE TERMINY

 

Mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na adres tyburczy@mp.pl  do 15 listopada 2010r.
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 24 listopad 2010r.
Nadesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) z dopiskiem: „KONKURSJĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW” na adres elektronicznytyburczy@mp.pl 

lub drogą pocztową na adres: Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

do 8 grudnia 2010r.
     Etap międzyszkolny odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00. 19 marzec 2011r.
Poinformowanie pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału. do 27 marca 2011r.
     Etap finałowy odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00 29 kwiecień  2011r.

 

 

 1. LICZBA UCZESTNIKÓW

Szkoła gimnazjalna może zgłosić do eliminacji międzyszkolnych maksymalnie 3 uczniów.

 1. UWAGI

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konkursu, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu na konkurs i podczas jego trwania spoczywa na opiekunach zespołów ze szkół macierzystych.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !

D O    Z O B A C Z E N I A  !

Kontakt:

Halina Czyżewska hala.czyzewska@wp.pl

Ewa Tyburczy tyburczy@mp.pl

Agata Ratkiewicz marmat3@o2.pl

Diana Truchanowicz tanaid@wp.pl

Beata Łodyga beataljn@gmail.com 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W ELIMINACJACH MIĘDZYSZKOLNYCH

II EDYCJI KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

« POLIGLOTA  2011»

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji międzyszkolnych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać

a) listownie na adres komisji międzyszkolnej :

     – Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

     lub

b) mailowo na adres tyburczy@mp.pl

najpóźniej do 8 grudnia 2010r. z dopiskiem: „KONKURS JĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW”.

L.p. Imię  i nazwisko ucznia, klasa Nazwa szkoły, mail Drugi

język

Nauczyciele prowadzący

(imię  i nazwisko)

Mail, nr telefonu

WAŻNE TERMINY

POLIGLOTA 2010/2011

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.Początek o godz. 9.00. 24 listopad 2010r.
     Etap międzyszkolny odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00. 19 marzec 2011r.
     Etap finałowy odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00 29 kwiecień 2011r.