TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Organizacja roku szkolnego 2022-2023 ISLO

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w BIAŁYMSTOKU

01.09.2022 r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – godz.1000 (kl. I), 1030 (kl. II – IV)
23.12.2022 r. – 01.01.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
23.01 – 05.02.2023 r.
Ferie zimowe
06.04 – 11.04.2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV LO
04.05 – 22.05.2023 r.
Egzamin maturalny
26.05.2023 r.
Uroczyste pożegnanie maturzystów
05.06 – 07.06.2023 r.
Wycieczki klasowe
3.06.2023 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach I-III LO
26.06 – 31.08.2023 r.
Wakacje

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI
04.05 – 22.05.2023 r.

04.05.2023 r. ( czwartek)
język polski (poziom podstawowy)
05.05.2023 r. (piątek)
język angielski (poziom podstawowy)
08.05.2023 r. (poniedziałek)
matematyka (poziom podstawowy)

Podział zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
01.09.2022 r. do 22.01.2023 r. Semestr pierwszy
06.02.2023 r. do 23.06.2023 r. Semestr drugi (klasy I-III LO)
06.02.2023 r. do 28.04.2023 r. Semestr drugi (klasy IV LO)

Posiedzenia Rady Pedagogicznej
semestr I
01.09.2022 r., 07.11.2022 r., 16.01.2023 r.
semestr II
27.03.2023 r., 24.04.2023 r. (IV LO), 19.06.2023 r., 21.06.2023 r.

Spotkania z Rodzicami
semestr I
22.09.2022 r., 17.11.2022 r., 19.01.2023 r.
semestr II
30.03.2023 r.

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego
25.03.2023 r. – dzień „otwarty” (10.00-14.00)
29.05 – 01.06 2023 r. – rozmowy rekrutacyjne

Dni wolne od zajęć lekcyjnych
31.10.2022; 02.01.2023; 03.01.2023; 04.01.2023; 5.01.2023;
02.05.2023; 04.05.2023; 05.05.2023; 08.05.2023; 09.06.2023