TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Konta bankowe

Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”
w Białymstoku
ul. Fabryczna 10

Santander Bank Polska S.A.
83 1500 1344 1213 4010 1052 0000

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – czesne 850 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO w Białymstoku – czesne 820 zł

 


Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO, ul. Fabryczna 10 Białystok

Bank Pekao S.A.
76 1240 2890 1111 0000 3110 6401

składka STO

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2022/2023
  członkowie STO – kwota 66 zł 
 termin płatności do 30 września 2022r.
(lub po przystąpieniu w poczet członków wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni)

Fundacja Edukacji “Fabryczna 10”
organ prowadzący Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji “Fabryczna 10” w Białymstoku
i szkoły wchodzące w skład Zespołu

                Bank Pekao S.A.  58 1240 5211 1111 0010 6774 6450
(wpłaty wpisowego i za rozmowy kwalifikacyjne)