TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Zasady rekrutacji Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11
W BIAŁYMSTOKU

1. Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej:

 • składanie dokumentów do 20 lutego 2023  ,
 • dokonanie opłaty do 20 lutego 2023 roku za rozmowę kwalifikacyjną przelewem,
  na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Nr konta zostanie podany, po złożeniu dokumentów)
 • rozmowy kwalifikacyjne 02-03.03.2023 r.,
 • ogłoszenie listy osób przyjętych 7 marca 2023 r.
  Informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 694 455 014.

Dodatkowa rekrutacja, w przypadku wolnych miejsc,. informacja telefoniczna.

2. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do SSP nr 11:

 • opinia z przedszkola o funkcjonowaniu dziecka,
 • podanie rodziców o przyjęcie ucznia:
  wzór do pobrania uczniowie klas 1-3
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne.

3. Przebieg rekrutacji – zasady ogólne:

Rekrutacja do szkoły przebiega w dwóch etapach:

 • wspólne spotkanie rodziców i dzieci: rodzice – spotkanie z Dyrekcją, przedstawienie założeń szkoły, dzieci – gry i zabawy z nauczycielami szkoły,
 • indywidualne rozmowy z dziećmi.

Po złożeniu wymaganych dokumentów do SSP nr 11, szkoła informuje zainteresowane osoby  o terminach rozmów kwalifikacyjnych z komisją kwalifikacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele oraz psycholog lub pedagog szkoły.

4. Rodzice uczniów przyjętych do SSP nr 11, po wpłaceniu przelewem wpisowego w terminie
od 03.2023 r. do 14.03.2023 r. na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, podpisują umowę
o kształcenie dziecka.

5. Kandydaci, którzy zostali przyjęci do SSP nr 11, dostarczają do dnia 30 czerwca 2023 r. do sekretariatu szkoły opinię o gotowości szkolnej

W przypadku braku, w dostarczonej dokumentacji, istotnych informacji dotyczących zdrowia i zachowania dziecka, ważnych z punktu widzenia edukacji i dobra ucznia, Szkoła zastrzega sobie prawo do niepodpisania lub rozwiązania umowy z Rodzicem/Opiekunem prawnym.


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS STARSZYCH

1. Procedura rekrutacji uzupełniającej do SSP nr 11:

 • składanie dokumentów w sekretariacie szkoły,
 • dokonanie opłaty za rozmowę kwalifikacyjną przelewem, na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Nr konta zostanie podany, po złożeniu dokumentów),
 • umówienie terminu rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacje o wynikach można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 694 455 014.

2. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do SSP nr 11:

 • opinia wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w klasie,
 • podanie rodziców o przyjęcie ucznia:
  wzór do pobrania uczniowie klas 1-3
  wzór do pobrania uczniowie klas 4-8,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
 • wykaz ocen (ocena opisowa) z półrocza klasy aktualnej,
 • zeszyty i ćwiczenia z języka polskiego i matematyki.

3. Rodzice uczniów przyjętych do SSP nr 11, po wpłaceniu przelewem wpisowego w podanym terminie
na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, podpisują umowę
o kształcenie dziecka.

W przypadku braku, w dostarczonej dokumentacji, istotnych informacji dotyczących zdrowia i zachowania dziecka, ważnych z punktu widzenia edukacji i dobra ucznia, Szkoła zastrzega sobie prawo do niepodpisania lub rozwiązania umowy z Rodzicem/Opiekunem prawnym.