TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Zasady rekrutacji I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

 

ZASADY REKRUTACJI
I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w BIAŁYMSTOKU

Warunki przyjęcia do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
– rekomendacja komisji kwalifikacyjnej po rozmowie kwalifikacyjnej
– średnia ocen minimum 4,0
– brak klasyfikacyjnych ocen dopuszczających w klasie siódmej i semestralnych w klasie ósmej

 1. Terminy rekrutacji do liceum:
 • składanie dokumentów od  02.2023 r.  do 25 maja 2023 r.
 • składanie dokumentów w przypadku wolnych miejsc czerwiec 2023 r.
 • dokonanie opłaty do 26 maja 2023 r. za rozmowę kwalifikacyjną na konto Fundacji Edukacji ”Fabryczna 10”
 • rozmowy kwalifikacyjne od 29  maja do 1 czerwca  2023 r.
 • listy osób przyjętych 6 czerwca 2023 r. (informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 85 675 49 00 lub 513-15-39-13.
 1. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Liceum:
 • świadectwo promocyjne (oryginał) po klasie VII Szkoły Podstawowej
 • wykaz ocen (semestralnych) z półrocza w VIII klasie Szkoły Podstawowej
 • kserokopie zaświadczeń o tytule laureata
 • podanie o przyjęcie ucznia do szkoły- wzór do pobrania
 • w podaniu w imieniu ucznia, rodzice wskazują wybór drugiego języka obcego (kontynuacja  j. niemiecki początkujący:  j. francuski lub  j. hiszpański)
 • życiorys ucznia – napisany przez ucznia
 • dwa zdjęcia do legitymacji
 1. Przebieg rekrutacji- zasady ogólne:

Po złożeniu wymaganych dokumentów do liceum, szkoła informuje zainteresowane osoby  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną, w skład której wchodzi dwóch nauczycieli, psycholog lub pedagog szkoły. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest pozyskanie informacji o kandydacie, o jego zainteresowaniach i osiągnięciach życiowych.

 1. Rodzice uczniów przyjętych do Liceum, po wpłaceniu wpisowego, w terminie od 06.06.2023 r. do 12.06.2023 r. podpisują umowę o kształcenie  dziecka.
 1. Kandydaci, którzy zostali przyjęci do liceum, dostarczają. do sekretariatu szkoły dokumenty:
 • oryginał zaświadczenia o wynikach Egzami­nu Ósmoklasisty do dnia 10 lipca 2023 r.
 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej do dnia 26 czerwca 2023 r.
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).