TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

1,5% podatku

Szanowni Państwo rozliczając PIT możecie przeznaczyć 1,5% na rzecz:

Organizacji Pożytku Publicznego

Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO Białystok ul. Fabryczna 10

Konto w Banku PEKAO SA II O/Białystok 76 1240 2890 1111 0000 3110 6401

KRS 0000034615