TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Francja Polska 2014

Francja Polska 2014 – wizyta w Białymstoku wrzesień 2014 r.