TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl KURATORIUM OŚWIATY

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – Szkoła Podstawowa 2018/2019

Bezpośredni odnośnik (PDF, 205KB)

Prace z etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego będą do wglądu w Zespole Szkół Społecznych ul. Fabryczna 10, w terminach:

18. 01. 2019 – piątek – godzina 9:30 – 11:00 i 15:00 – 16:00

04. 02. 2019 – poniedziałek – godzina – 13:00 – 14:00

05. 02. 2019 – wtorek – godzina – 11:00 – 13:00

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii.

Odwołanie należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Społecznych w Białymstoku ul. Fabryczna 10 w godzinach 8:00 – 16:00.