TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Lista nauczycieli

Rok szkolny 2016/2017

Kadra Pedagogiczna

I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

w Białymstoku

ul. Fabryczna 10, 15-483 Białystok

tel (fax): 85-6754900 lub 85 8710879                                                                                                    strona internetowa: slosto.pl

slosto@slosto.biaman.pl

2slosto@gmail.com

dziennik internetowy: ecolmod.pl/eDziennik/doLogin.php

Dyrektor szkoły: Ewa Maria Drozdowska

Wicedyrektor szkoły Dorota Dobrowolska

Nauczyciel Nauczany przedmiot
 1. Arciszewski Ryszard Wychowanie   fizyczne
 2. Baczewska Agata Matematyka,Podstawy Przedsiębiorczości
 3. Bezzubik Joanna Podstawy Przedsiębiorczości
 4. Białobrzeska Marta Język polski, WOK                Opiekun roku   KL IIIA LO
 5. Bondar Andrzej Taniec towarzyski
 6. Braun Monika Wanda Język angielski-                     Opiekun roku KL IIA i IIB LO
 7. Chocha Gracja Język hiszpański
 8. Dadura Andrzej Historia, WOS, HiS
 9. Dawidziuk Marek Historia, HiS
 10. Dobrowolska Dorota Wicedyrektor, Biologia
 11. Drozdowska Ewa Maria Dyrektor, Fizyka
 12. Hapunik Greta Pedagog szkolny
 13. Januszkiewicz Mariusz Informatyka
 14. Jarmołowicz Paulina Matematyka
 15. Klimiuk Małgorzata EDB
 16. Kurkowska Zofia Biologia , Przyroda     Opiekun roku KL IA i IB LO
 17. Kuryłowicz Wioletta Geografia, przyroda
 18. Łodyga Beata Język niemiecki
 19. Palmer Kirk Steven Konwersacje z j. angielskiego
 20. Pypczyńska Mirosława Grażyna Matematyka
 21. Ratkiewicz Agata Język angielski
 22. Sobolewski Artur Wychowanie fizyczne
 23. Szymborska Agata Język polski                               Opiekun roku   KL   IIIB LO
 24. Troc Jan Religia
 25. Trofimczuk Bernarda Religia
 26. Truchanowicz Diana Język angielski
 27. Tyburczy Ewa Marta Język francuski
 28. Wilczewska Aneta Chemia
 29. Wirkowska Joanna Matematyka
 30. Zdankowski Łukasz Fizyka, Przyroda