SLO STO
TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Harmonogram zebrań rodziców

Harmonogram Zebrań Rodziców

w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

w roku szkolnym 2017/2018

I SEMESTR

07.09.2017 r.  –  klasa I – III LO –   Spotkanie z koordynatorem projektu

i opiekunami rocznika

16.11.2017 r.  –   klasy I – III LO –   Spotkanie z opiekunem  rocznika,

         spotkania z opiekunami indywidualnymi (tutorami)

i możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

18.01.2018r.  –  klasy I – III LO –   Spotkanie z opiekunem  rocznika,

         spotkania z opiekunami indywidualnymi (tutorami)

i możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

……………………………………………………………………………………

II SEMESTR

08.03.2018 r. –  klasy – III LO –  Spotkanie z opiekunem  rocznika,

         spotkania z opiekunami indywidualnymi (tutorami)

i możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

26.04.2018 r. –  klasy I – II LO –   Spotkanie z opiekunem  rocznika,

         spotkania z opiekunami indywidualnymi (tutorami)

i możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.