TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku > Wydarzenia szkolne
2015/2016

Inne roczniki

Wydarzenia w roku szkolnym 2015/2016 w SG nr 8 i SLO STO

Data I SEMESTR Uczestnicy
27-28.08.2015r. Biwak integracyjny- Białowieża. Gim, LO
07.09.2015r. Spotkanie dot     Projektu społecznego „Zwolnieni z teorii”. LO
12.09.2015r. Uroczystości XXV- lecia     Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO.
17.09.2015r. Zebranie Rodziców. Gim; LO
17.09.2015r. Wycieczka historyczna po osiedlu Bojary w Białymstoku. IIA LO
18.09.2015r. Wyjście do Sortowni MPO w Białymstoku. SZ.P
23.09.2015r. Gościmy Szymona Hołownię- absolwenta SLO. I-III SLO, I-III SG
24.09.2015r. Zwiedzanie wystawy jubileuszowej z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” Region Podlaski. IIA, IIB LO
26.09-02.10.2015r. Wycieczka integracyjna w Bieszczady. III LO
29.09.2015r. Wykład z lekarzem Akademii Medycznej – profilaktyka. I LO
30.09.2015r. Dzień języków obcych. Gim, LO
07.10.2015r. Spotkanie -Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
09.10.2015r. Audycja muzyczna „Cyber-kłamstwa”. Gim I-III
09.10.2015r. Pielgrzymka do Częstochowy. III LO
09.10.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. IIIB Gim
13-14.10.2015r. Wyjazd do Strękowej Góry. Wolontariusze
16.10.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. IIIA Gim
16.10.2015r. Spotkanie z Leśnikiem. Gim, LO
16.10-07.11.2016r. Projekt-Profesor Wnuczek- zajęcia dla seniorów . II-III Gim
20.10.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. IIA Gim
21.10.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. IIB Gim
31.10.2015r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
23.10.2015r. Udział w konferencji naukowej: ZYGMUNT GLOGER. I,II LO
23.10.2015r. Wizyta w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego. IIIA Gim
27.10.2015r. Wyjście na wykład z zakresu matematyki –Politechnika Białostocka. IIIA LO
30.10.2015r. Wyjście na wykład z zakresu matematyki –Politechnika Białostocka. IA;IB-IIIA;IIIB LO
02.11.2015r. Wyjście na dni otwarte NBP. IIA;IIB Gim
04-06.11.2015r. Wyjazd integracyjny do Torunia. IA; IB LO
05.11.2015r. Wyjście na Cmentarz Żydowski. IIA; IIB LO
07.11.015r. Wyjazd do Warszawy na wykłady i warsztaty Mini Akademii z zakresu matematyki. I-III LO
09.11.2015r Wyjazd do Ośrodka Badań Jądrowych w Świerku. III Gim I-III LO
10.11.2015r. Prezentacja Międzynarodowej Organizacji Kastu International dot. możliwości wyjazdu na studia za granicę. III LO
13.11.2015r. Wyjazd do Warszawy-spektakl „ Na czworakach” w Teatrze Polonia. I-III LO
16.11.2015r. Spotkanie z prof. Włodzimierzem Szturcem-autorem zbioru dramatów pt. „Trauma”. LO
17.11.2015r. Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Gim; LO
18.11.2015r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
19.11.2015r. Zebranie Rodziców. Gim; LO
20.11.2015r. Wykład P. Marka Bartoszewicza z Instytutu Biologii UwB „Czy jesteśmy bezbronni wobec współczesnych epidemii?” I LO
20.11.2015r. Zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej w Białymstoku ul. Kościelna 2. IA Gim
23.11.2015r. Wykład Pani Magdaleny Świsłockiej z Instytutu Biologii UwB „Bliskie spotkania z archaicznymi hominidami” . III LO
24.11.2015r. Spotkanie z absolwentką SLOSTO, studentką III roku Wydziału Prawa. Temat spotkania „Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna małoletnich w odniesieniu do poszczególnych przestępstw”. I-III Gim
24.11.2015r. Dyskoteka Szkół STO-wskich z Białegostoku. Gim
25.11.2015r. Spotkanie -Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
25.11.2015r. Cykliczny cotygodniowy udział młodzieży     w warsztatach literackich organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej UwB i Pracownię Literatury MDK w Białymstoku. LO
26.11.2015r. Wyjście do kina Helios w galerii Jurowiecka na film pt. ”Pilecki”. Gim; LO
27.11.2015r. Noc filmowa –filmy w czterech językach: angielskim, niemieckim ,francuskim i hiszpańskim („Z dala od zgiełku”, „Rozumiemy się bez słów”, „Volver”, „The social network” i inne). Gim; LO
30.11.2015r. Spotkanie w/s odpowiedzialności karnej nieletnich i szkodliwości używek. IA;IB Gim; IB LO
01.12.2014r. Spotkanie w/s odpowiedzialności karnej nieletnich i szkodliwości używek. IA LO
02.12.2015r. Wyjście na Warsztaty-Debata oxfordzka w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym   w Białymstoku. LO
02.12.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. Gim
03.12.2015r. Spotkanie z absolwentką SLOSTO, studentką III roku Wydziału Prawa. Temat spotkania „Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna małoletnich w odniesieniu do poszczególnych przestępstw”. I-III LO
03.12.2015r. Dzień Wieszcza inspirowany twórczością Adama Mickiewicza. Gim; LO
04.12.2015r. Wyjazd do Warszawy-Niewidzialna wystawa; Zamek Królewski; spektakl w Och Teatrze. I-III Gim
04.12.2015r. Wykład P. Adama Tylickiego z Instytutu Biologii UwB „Cytoszkielet – rusztowanie i autostrady komórek”. I LO
04.12.2015r. Wykład P. Agaty Kostro Ambroziak z Instytutu Biologii UwB „Tańcz jak ci zagrają, czyli jak i po co pasożyty zmieniają zachowanie swoich gospodarzy”. II LO
4-6.12.2015r. Wyjazd do Krasnogrudy i udział w programie „Krasnogrudzki Miłosz”-współtworzonym przez Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” i Fundację Pogranicze. LO
07.12.2015r. Spotkanie ze Studentkami położnictwa UM w Białymstoku. I-II LO
08.12.201r. Lekcja laboratoryjna o akustyce i biofizyce głosu ludzkiego w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2A. III-LO
08.12.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. Gim
08.12.2015r. Lekcja Wiedzy o kulturze w Galerii Jurowiecka „Zakupy jako forma uczestnictwa w kulturze”. IB LO
09.12.2015r. Spotkanie w/s odpowiedzialności karnej nieletnich i szkodliwości używek. IIA; IIB Gim
11.12.2015r. Wykład P. Anny Matwiejuk z Instytutu Biologii UwB „Tajemniczy świat porostów”; „ Mniejsi bracia w kapeluszach, czyli mykologia dla bystrzaków – bioróżnorodność i znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka”. I LO
11.12.2015r. Badanie predyspozycji zawodowych. Gim
11-12.12.2015r. Wyjazd do Grodna na zaproszenie Zjednoczenia Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi. Nauczyciele
14.12.2015r. Lekcja Wiedzy o kulturze w Galerii Jurowiecka „Zakupy jako forma uczestnictwa w kulturze”. IA LO
15.12.2015r. Wyjście do Opery Podlaskiej na balet „ Dziadek do orzechów”. Gim; LO
16.12.2015r. Gościmy wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego                 w Białymstoku.
21.12.2015r. Wyjście na film pt. ”Makbet” w kinie Helios w Galerii Jurowiecka. I-III LO
22.12.2015r. Jasełka Bożonarodzeniowe. Gim; LO
13.01.2016r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
13.01.2016r. Spotkanie -Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
13.01.2016r. Wykład P. Piotra Zielińskiego z Instytutu Biologii UwB „Globalne zmiany środowiska – przyczyny   i skutki” III LO
15.01.2015r. Audycja muzyczna –Wielokulturowość Podlasia. Gim
15.01.2016r. Studniówka i Połowinki. III-II LO
14-22.01.2016r Przyjmujemy gości z Francji w ramach wymiany młodzieży. Gim; LO
20.01.2016r. Szkolny- Mam talent. Gim; LO
21.01.2016r Zebranie Rodziców- koniec I semestr. Gim; LO
25-29. 01.2016r. Wyjazd nauczycieli do Portugalii.
Data II SEMESTR Uczestnicy
11.02.2016r. Wyjście na Turniej     Debat Oksfordzkich. LO
12.02.2016r. Organizujemy Wojewódzki Konkurs Językowy POLIGLOTA-Etap szkolny. Gim
12.02.2016r. Noc Odysei umysłu-przygotowanie do eliminacji regionalnych. Gim
12.02.2016r. Wyjście na wykłady przygotowujące do konkursu „Matematyka stosowana” Politechniki Białostockiej. LO
15.02.2016r. Wyjście na wykłady przygotowujące do konkursu „Matematyka stosowana” Politechniki Białostockiej. LO
16.02.2016r. Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Nawarry z Hiszpanii. II LO
16.02.2016r. Zebrania wychowawców i tutorów w kolejne wtorki.
17.02.2016r. Spotkanie -Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
18.02.2016r. Wyjście na wykłady przygotowujące do konkursu „Matematyka stosowana” Politechniki Białostockiej. LO
19.02.2016r. Wyjście do Studia radiowego dot. Turnieju Debat     Oksfordzkich. LO
19.02.2016r. Noc Odysei umysłu-przygotowanie do eliminacji regionalnych. Gim
20.02.2016r. Wyjazd nauczycieli na Spektakl w teatrze Wierszalin.
22-23.02.2016r. Warsztaty ekologiczne w szkole. I-II Gim
23.02.2016r. Wyjście uczniów l realizujących język polski na poziomie rozszerzonym na Wykład dra Krzysztofa Czyżewskiego „Biała opowieść, czyli literatura i pogranicze” (Wydział filologiczny UwB Białystoku). LO
24.02.2016r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
26.02.2016r. Noc Odysei umysłu-przygotowanie do eliminacji regionalnych. Gim
29.02-2.03.2016 Rekolekcje Wielkanocne. Gim; LO
04.03.2016r. Audycja muzyczna- Koncert na instrumenty dęte i blaszane. Gim
04.03.2016r. Noc Odysei umysłu-przygotowanie do eliminacji regionalnych Gim
07.03.2016r. Udział młodzieży w I Maratonie Literackim. LO
08.03.2016r. Wyjście na Prezentację do Centrum Syntezy i Analizy Bio Nano Techno UwB oraz do Muzeum przyrodniczego. LO
08.03.2016r. Wyjście do kina Helios w Galerii Jurowiecka na film pt.”7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. Gim; LO
10.03.2016r. Zebranie Rodziców. Gim; LO
12.03.2016r. Wyjazd do Warszawy na eliminacje regionalne Odysei Umysłu. Gim
16.03.2016r. Spotkanie -Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
17-18.03.2016r. Wyjazd na IV Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Gim
17.03.2016r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Gim; LO
19.03.2016r. Dzień otwarty szkoły. Gim; LO
19.03.2016r. Organizujemy Wojewódzki Konkurs Językowy POLIGLOTA-Etap półfinałowy. Gim
21.03.2016r. Wyjście na wystawę na Politechnikę Białostocką „Pułapki umysłu’. IA; IB Gim
01.04.2016r. Wykład dra Marcina Sielezniewa- Jak TO robią motyle?. LO
07.04.2016r. Wyjście na zajęcia w Strzelnicy „Kaliber”. Gim
08.04.2016r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
08.04.2016r. Wykłady dra Marcina Sielezniewa 1. Motyle i mrówki-obojętność –współpraca-wyzysk.                                                       2. Owady które zmieniły świat. LO
13.04.2016r. Lekcja muzealna poświęcona zagadnieniom związanym z wojnami Rzeczypospolitej w XVII wieku w Muzeum Wojska Polskiego. II B Gim
15.04.2016r. Wyjazd do Warszawy- zwiedzanie Muzeum Chopina i spektakl w Teatrze Komedia pt. Człowiek dwóch szefów. Gim
15-17.04.2016r. Wyjazd na Finał     IV Mistrzostw Polski Debat     Oksfordzkich. LO
18-20.04.2015r EGZAMIN GIMNAZJALNY III Gim
18.04.2016r. Zajęcia uczniów w terenie. IB LO
18.04.2016r. Wyjście do kina Helios w Galerii Alfa IIA LO
19.04.2016r. Zajęcia uczniów w terenie. IA LO
21.04.2016r. Wykład na Politechnice Białostockiej. Uroczystość zakończenia Konkursu-Matematyka stosowana. I-II LO
21.04.2016r. Spotkanie z terapeutą dot. opanowania „stresu maturalnego”. III LO
25-29.04.2016r. Tydzień kontynentów- projekt samorządu szkolnego prezentacja kultury, kuchni, geografii i specyfiki krajów.Klasy I Gim- Azja; Klasy II Gim -Afryka; klasy III Gim -EuropaKlasy I LO Ameryka Północna; Klasy II LO – Ameryka Południowa
27.04.2016r. Organizujemy Wojewódzki Konkurs Językowy POLIGLOTA-Etap finałowy. Gim
29.04.2016r. Audycja muzyczna – pt.” Uczucia w muzyce”. Gim
04-20.05.2016r. MATURA LO
04.05.2016r. Wyjazd do Tykocina –Zwiedzanie Synagogi, lekcja muzealna. IA Gim
04.05.2016r. Wyjście na zajęcia integracyjno-sportowe –do Parku trampolin. IIA; IIB Gim
05.05.2016r. Wyjście na zajęcia integracyjne w Galerii Sleńdzińskich. IIA Gim
05.05.2016r. Wyjście na zajęcia integracyjne w Galerii Sleńdzińskich. IIB Gim
05.05.2016r. Wyjście na zajęcia artystyczne do Centrum im. Ludwika Zamenhofa. IA Gim
05.05.2016r. Wyjście na zajęcia integracyjno-sportowe –do Parku trampolin. IB Gim
09.05.2016r. Wyjście na warsztaty fotograficzne w ramach lekcji techniki. IB Gim
09.05.2016r. Wyjście do Sądu Rejonowego w Białymstoku, obserwacja procesu sądowego i zwiedzanie budynku. IIA; IIB Gim
09-12.05.2016r. Wizyta studentów z organizacji AISEC. Gim; LO
13.05.2016r. Wyjście na Otwarte próby generalne do Filharmonii w Białymstoku ul. Podleśna. Gim; LO
13.05.2016r. Wyjście na warsztaty fotograficzne w ramach lekcji techniki. IA
06-15.05.2016r. Wyjazd na wymianę do Francji. Gim; LO
16.05.2016r. Wyjście na warsztaty fotograficzne w ramach lekcji techniki. IB Gim
18.05.2016r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Gim
18.05.2016r. Papieskie Forum Młodych. Gim; LO
18.05.2016r. Wyjście na Wykład –Promieniowanie jądrowe i atomowe w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. I-II LO Fizyka R
18.05.2016r. Wyjście na zajęcia w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. IA;IB LO
20.05.2016r. Wyjście na Wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. Prezentacja pt” Świat oczami igły”. IIA; IIB LO(B;ChR)
24.05.2016r. Wyjście na Warsztaty pn. – Biochemia komórki i hematologia w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. I-II LO B;ChR
24.05.2016r. Wyjście na Warsztaty pn. – Elektroforeza białek oraz Współczesna receptura – prezentacja nowoczesnych urządzeń usprawniających wykonywanie produktów leczniczych oraz I Ty możesz zostać chemikiem organikiem w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. I-II LO B;ChR
24.05.2016r. Wyjście na Warsztaty – w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. IIIA; IIIB Gim
24.05-02.06. Rekrutacja do     naszych szkół-Gimnazjum i Liceum
27.05-08.06. Wyjazd na wymianę do Niemiec. Gim; LO
30.05.2016r. Wyjście do Sądu Rejonowego w Białymstoku, obserwacja procesu sądowego i zwiedzanie budynku. IIIA; IIIB Gim
30.05.2016r. Uroczystość pożegnania uczniów klas III Liceum.
01.06.2016r. Występ Międzynarodowego teatru z Pragi The Bear. Gim; LO
01.06.2016r. V edycja Turnieju szachowego Chess Master. Gim; LO
01.06.2016r. Akcja charytatywna – Kilometry Dobra. SzP;Gim; LO
03.06.2016r. Wyjście na warsztaty – Drukarki 3D do Białostockiego Parku Naukowo Technicznego. IIIA Gim; IIIB Gim
03.06.2016r. Udział w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu. LO
07.06.2016r. Wyjście w ramach nagrody za Kilometry Dobra. IA; IB LO
08.06.2016r. Wyjście na zajęcia w terenie     w ramach Geografii. IIA; IIB LO
09.06.2016r. Bal Gimnazjalistów. IIIG
09.06.2016r. Udział młodzieży w przedstawieniu, „Opera przedmieścia- piosenki Bertolda Brechta i Kurta Weilla”                      na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. LO
13-16.06.2016r Wyjazd integracyjny uczniów     do Łodzi. IA; IB LO
13-17.06.2016r. Zielona szkoła-Kruklanki. Gim
13.06.2016r. Wyjście na zajęcia badawcze w     ramach zajęć z Matematyki. IIIA; IIIB
15-17.06.2016r. Wyjazd na     Debaty Historyczne IPN do Warszawy. LO
20.06.2016r. Wyjście na zajęcia w terenie     w ramach Geografii. IA; IB LO
21.06.2016r. Wyjście na zajęcia laboratoryjne do Instytutu Chemii. IIA;IIB LO
23.06.2016r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. III Gim
24.06.2016r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. I-II Gim; I-II LO