SLO STO
TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku
Terminarz – egzamin gimnazjalny

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

TERMINARZ –   E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y   2018

18.04.2018 r. (środa)

część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 (60 min)

       z zakresu języka polskiego godz. 11.00 (90 min)

19.04.2018 r. (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 (60 min)

           z zakresu matematyki  godz. 11.00 (90 min)

20.04.2018 r. (piątek)

część języka obcego

na poziomie podstawowym godz. 9.00 (60 min)

na poziomie rozszerzonym  godz. 11.00 (60 min)