TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku
Terminarz – egzamin gimnazjalny

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

TERMINARZ – E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y 2017

19.04.2017 r. (środa)

część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00;

z zakresu języka polskiego godz. 11.00

20.04.2017 r. (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00;

z zakresu matematyki godz. 11.00

21.04.2017 r. (piątek)

część językowa

na poziomie podstawowym godz. 9.00;

na poziomie rozszerzonym godz. 11.00