SLO STO
TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku
Harmonogram zebrań rodziców

Harmonogram Zebrań Rodziców

w Społecznym Gimnazjum nr 8 w Białymstoku

w roku szkolnym 2017/2018

I SEMESTR

07.09.2017 r.  –  klasy II – III Gim – Spotkanie z koordynatorem projektu

i wychowawcami klas

16.11.2017 r.  –  klasy II – III Gim – Spotkanie z wychowawcami klas,

możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

18.01.2018r.  –  klasy II – III Gim –  Spotkanie z wychowawcami klas,

możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

……………………………………………………………………………………

II SEMESTR

26.04.2018 r.  –  klasy II – III Gim – Spotkanie z wychowawcami klas,

możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów