TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

PROJEKTY Unijne i inne

Projekt wymiana międzynarodowa – wymiana uczniów – dofinansowany ze środków
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w roku 2017 w kwocie 12356,00 zł

 

Projekt w ramach wieloletniego programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
dofinansowanie biblioteki Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11, Społecznego Gimnazjum nr 8, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
w kwocie 12000 zł

 

Projekt „ROZWIJAMY PASJE – kompleksowy program wsparcia kompetencji kluczowych i poprawy warunków nauczania”, konkurs RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 595 723,12 zł