TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

Przyznanie medalu
04.09 2012r

GRATULUJEMY

Aleksandrowi Krupskiemu
uczniowi klasy IIIB Gim
przyznania przez
Prezydenta Miasta Białegostoku
medalu Diligentiae – za pilność

Przyznanie stypendium
03.09 2012r

GRATULUJEMY

Szymonowi Bazylukowi
Uczniowi klasy IIIA SLO
otrzymania stypendium
Prezydenta Miasta Białegostoku
w dziedzinie twórczości artystycznej
na rok szkolny 2012/2013