TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

Przyznanie stypendium
03.09 2012r

GRATULUJEMY

Szymonowi Bazylukowi
Uczniowi klasy IIIA SLO
otrzymania stypendium
Prezydenta Miasta Białegostoku
w dziedzinie twórczości artystycznej
na rok szkolny 2012/2013

Przyznanie stypendium
03.09 2012r

GRATULUJEMY

Przemysławowi Jakubowi Kozłowskiemu
Absolwentowi Gimnazjum
otrzymania stypendium
Prezydenta Miasta Białegostoku
za osiągnięcia i wyniki w nauce
na rok szkolny 2012/2013