TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

22.01 2019r

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Członkom STO
za udział w Zgromadzeniu Wspierającym Radę Fundacji
w dniu 17 stycznia 2019 r.
Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i Państwa zaangażowanie.
Pozytywną opinię, na temat realizacji projektu budowlanego
polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku
Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”,
wyraziło 98,4% obecnych.
Dyrektor
Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji
„Fabryczna 10” w Białymstoku
Zarząd
Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”
Zarząd
Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 STO

15.01 2019r