TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

23.05 2017r

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

zaprasza na uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów

które odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 17.00

w budynku szkoły przy ul. Fabrycznej 10

 

22.05 2017r

GRATULUJEMY

Mateuszowi Frankowi; Filipowi Jatelowi;
Jakubowi Kosakowskiemu i Pawłowi Zygmuntowi Kozłowskiemu

II miejsca w klasyfikacji końcowej gimnazjów
XXII edycji Szachowej Ligi Szkolnej