TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Aktualności

02.11 2017r

Z e b r a n i e  R o d z i c ó w

odbędzie się

16.11.2017 r.(czwartek)

Kl VII SzP  i II-III Gimnazjum godz. 16.30

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kl I-III  Liceum godz. 17.00

30.10 2017r

GRATULUJEMY

Mateuszowi Frankowi
Jakubowi Kosakowskiemu
Pawłowi Zygmuntowi Kozłowskiemu
Tomaszowi Przemysławowi Misiewiczowi
I miejsca
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
Miasta Białegostoku w Szachach


GRATULUJEMY

Julii Brzezińskiej
Zofii Dyjak
Małgorzacie Kalisz
Mayi Li Jing Allgor Manos
III miejsca
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
Miasta Białegostoku w Szachach