TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Kontakt

SEKRETARIAT:
Sekretariat : czynny w godzinach  8-16

   POCZTA ELEKTRONICZNA:
Szkoła: slosto@slosto.biaman.pl
2slosto@gmail.com

TELEFON / FAX:

 (85) 675 49 00
(85) 871 08 79

 Szkoła Podstawowa
694 455 014

POCZTA:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11, Społeczne Gimnazjum nr 8, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
w Białymstoku
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

Dyrektor 
mgr Ewa Maria Drozdowska

           Wicedyrektor
mgr Dorota Dobrowolska