TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Konta bankowe

Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”
w Białymstoku
ul. Fabryczna 10

Bank Zachodni WBK

 83 1500 1344 1213 4010 1052 0000
czesne  – 600 

 

Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO, ul. Fabryczna 10 Białystok

 

                                                             76 1240 2890 1111 0000 3110 6401   
                                                                składka STO

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2017/2018

  członkowie STO – kwota 45 zł 

 termin płatności do 30 listopada 2017r.

(lub po przystąpieniu w poczet członków wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni)