SLO STO
TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Egzamin Gimnazjalny

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY

TERMINARZ –   E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y   2017

19.04.2017 r. (środa)

część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00;

z  zakresu języka polskiego   godz. 11.00

20.04.2017 r. (czwartek)

część matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00;

z  zakresu matematyki   godz. 11.00

21.04.2017 r. (piątek)

część językowa

na poziomie podstawowym  godz. 9.00;

na  poziomie rozszerzonym   godz. 11.00